Οπλισμένα τούρκικα F-16 και CN-235 συνέχισαν και σήμερα τις παραβιάσεις στο Αιγαίο…

Συνεχίζονται οι παραβιάσεις στο Αιγαίο και σήμερα, όπου είχαμε εισβολή στο Β.Αιγαίο, από ζεύγος οπλισμένων τούρκικων μαχητικών F-16, τα οποία αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 16η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :    1 (2 F-16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :     2 CN-235
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :     4
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :     2
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :     4
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :     5 (3 από τον σχηματισμό & 2 από το ένα CN-235)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :     1
ΠΕΡΙΟΧΗ               :   ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική