Παράταση της Κατατάξεως των Οπλιτών της 2017 Α’ ΕΣΣΟ απο το ΓΕΣ!

4Παράταση  κατάταξης δύο ημερών δίνει το  ΓΕΣ στους Στρατεύσιμους της 2017 Α’ΕΣΣΟ κατά δύο ημέρες μέχρι και την 13 Ιανουαρίου απο το ΓΕΣ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών!

Διευκόλυνση Κατάταξης Στρατευσίμων 2017 Α΄/ΕΣΣΟ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2017 Α/ΕΣΣΟ κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 11 Ιανουαρίου 2017, θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εμπροθέσμως καταταγέντες, μέχρι και δύο (2) ημέρες μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 31 Ν.3421/05.

Συνταγματάρχης Νικόλαος Φανιός
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ