Τελετές ονομασίας των ΔΕΑ της 2016 ΣΤ/ΕΣΣΟ. ¨φώτο¨

????????????????????????????????????

Την Παρασκευή 05 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκαν, στη Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Πεζικού και στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς

9 17 18111 11 14 17 18 20Οι τελετές ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2016 ΣΤ/ΕΣΣΟ.

 Περισσότερα Άρθρα