Θά κλάψουμε ὅλοι για …Το Τέμενος Βαγιαζήτ;

mosque1Θά προσπαθήσουμε νά ποῦμε δυό ψύχραιμα λόγια γιά τή φωτιά στό τέμενος Βαγιαζήτ τοῦ Διδυμοτείχου, μέσα στόν κουρνιαχτό τῶν φληναφημάτων καί τῶν ὑποκριτικῶν ὀδυρμῶν.

Ὑπάρχει ἔστω καί ἕνας νοήμων καί καλοπροαίρετος ἄνθρωπος στή χώρα πού νά θεωρεῖ ὅτι ὁποιοδήποτε μουσουλμανικό τέμενος στή Θράκη μπορεῖ νά εἶναι “ἀδιάφορο” γιά τήν Τουρκία;

Εἰδικά πάνω στόν Ἕβρο,ὅπου τό τουρκικό Προξενεῖο πασχίζει νά στήσει τουρκική παρουσία μέσα ἀπό τούς μουσουλμάνους κατσίβελους καί τόν σύλλογό τους;

Ὑπῆρχε λοιπόν ἕνα τέμενος 600 χρόνων, πού ἡ ἑλληνική νοοτροπία τοῦ Χατζηαβάτη τό ἐνέταξε στά πολιτιστικά μνημεῖα τῆς χώρας μας.

«Τό τέμενος Βαγιαζήτ ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικότατο θρησκευτικό μνημεῖο γιά τή χώρα καί τόν πολιτισμό μας», δήλωσε ὁ ὑπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.!!!!sic

Δηλαδή τά ἴχνη τοῦ ἀσιάτη κατακτητῆ, πού τσάκισε τούς προγόνους μας καί ἔστησε βάρβαρα τρόπαια τά τεμένη του, ἀφοροῦν τόν πολιτισμό MAΣ!

Κι ἐνῶ τό 1978 συζητούσαμε ἀκόμα καί τήν κατεδάφισή του, βαλθήκαμε -μεσούσης τῆς κρίσης-νά τό ἀναστηλώσουμε μέ 4.000.000 εὐρώ ἀπό εὐρωπαϊκά προγράμματα! Ἦρθε λοιπόν ἡ προχθεσινή φωτιά καί τό ρήμαξε.

Τό γεγονός ὅτι ὑπῆρξε φωτιά τό μεσημέρι πού κατασβέσθηκε ἀπό τήν Πυροσβεστική Ὑπηρεσία, σημαίνει μᾶλλον ὅτι κάποια ἑστία ἔμεινε ἐνεργός καί τό λαμπάδιασε μετά ἀπό λίγες ὧρες.

Ἄλλωστε κι ἄν ἦταν ἐμπρησμός, ποιός εἶχε συμφέρον νά τό κάψει, τή στιγμή πού ἡ νομιμότητα (γρἀφαμε πρό ἡμερῶν) ἀποκαθίστατο στήν πόλη; Ποιός ἠλίθιος μπορεῖ νά φαντάζεται “φανατικά στοιχεῖα” στόν ντόπιο χριστιανικό πληθυσμό νά καῖνε ἕνα τέμενος;

Καί τώρα τί μέλλει γενέσθαι; Θά ρίξουμε, λέει, ἄλλα 5.000.000 εὐρώ γιά τήν ἀναστήλωσή του ἐκ βάθρων! Μά …εἴμαστε μέ τά καλά μας; Μιλᾶμε γιά μνημεῖο, ὄχι γιά λατρευτικό χῶρο. Ἑκατοντάδες ἀρχαιολογικά μνημεῖα καί χῶροι στή Θράκη μένουν στά ἀζήτητα ἐλλείψει πόρων, δέν ἔχουμε ἀναδείξει σχεδόν κανένα ἀπό τά τεκμήρια τῆς ἑλληνικότητας τῆς περιοχῆς (Μαρώνεια, Ζώνη, Παπίκιο, Μαξιμιανούπολη, Πλωτινόπολη, Περιθεώριον, Στρύμη, Δίκαια κτλ) οὔτε καί τούς ἐνδιαφέροντες προϊστορικούς τύμβους.

Καί τή στιγμή πού ἀφήνουμε μέσα στά χώματα τό σπίτι τοῦ παπποῦ μας, θά χρηματοδοτήσουμε τήν ἀνακαταστευή τοῦ σπιτιοῦ τοῦ βασανιστῆ του;! Ὄχι κ. Περιφερειάρχα καί κύριοι ὑπουργοί, νά μήν δώσουμε οὔτε ἕνα εὐρώ γιά τό καμμένο τζαμί.

Ἡ χώρα και ἡ Θράκη μας ἔχει ἄπειρες ἄλλες καί πραγματικές ἀνάγκες ἀπό τό νά ἀναδεικνύει ἀνενεργά τεμένη, προσφέροντάς τα ὡς ἐρείσματα γιά τόν τουρκικό ἐπεκτατισμό.

Αντιφωνητής 24/3/2017 απο τα http://tourkikanea.gr/Περισσότερα Άρθρα