Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπίκος Διοικητής Γ΄ Σώματος Στρατού/NRDC-GR επισκέφθηκε τη 8η Μ/Π ΤΑΞ και το 10ο ΣΠ

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 2017, ο Διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού/NRDC-GR, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπίκος, πραγματοποίησε επισκέψεις στην Περιοχή Ευθύνης του Σώματος, όπως παρακάτω:

-Την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017, στο 10ο Σύνταγμα Πεζικού (10 ΣΠ – «ΧΜΠ»).

-Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017,  στην 8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία (8Μ/Π ΤΑΞ – «VIII MΠ ΗΠΕΙΡΟΥ»).

14Διαπιστώθηκε η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, το εξαίρετο ηθικό και η αισιοδοξία που διακατέχει το σύνολο του προσωπικού.

13 5 4 2 1