2 Τούρκικα F-16 μας πέρασαν όλο το Αιγαίο σε…6 Υπερπτήσεις νησιών , 11 Παραβιάσεις & 2 Εμπλοκές

Αν είναι δυνατόν ένα και μοναδικό Τουρκικό Ζεύγος Οπλισμένο όπως και προβλέψαμε προέβη σε 6 Υπερπτήσεις νησιών και σε 11Παραβιάσες , ενώ ενεπλάκησαν και με ελληνικά μαχητικά σε 2 περιπτώσεις αναχαιτίσεων

Το συμπέρασμα είναι οτι  οι Τούρκοι με 2 F-16 πέρασαν όλο το Αιγαίο αφού  η πολιτική των Αναχαιτίσεων εξ όψεως δεν αποδίδει !!

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 11η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 1 (1×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 5 (2 CN-235, 2 Ε/Π, 1 ATR-72)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 9

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 15 (11 από τα F-16, 4 από το ATR-72)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

  1. Οι έξι (6) εκ των ανωτέρω παραβιάσεων ήταν οι υπερπτήσεις.
  2. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.