23 παραβιάσεις από τουρκικά F-16 & UAV στο Αιγαίο…

Ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και 4 μαχητικά F-16 προχώρησαν σε 23  παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Από τις 23 παραβιάσεις, οι 21 πραγματοποιήθηκαν από το UAV, ενώ οι υπόλοιπες από τα τουρκικά μαχητικά.

Επιπλέον τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν και σε 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Τέλος η μια παραβίαση από το UAV ήταν υπέρπτηση πάνω από τη νήσο Κανδελιούσσα.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 08η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 2 (2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 23 (21 από το UAV, 2 από τα F-16)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο