45 παραβιάσεις και 2 εμπλοκές από οπλισμένα τούρκικα μαχητικά F-16 και ένα CN-235

Σήμερα ζεύγος τουρκικών οπλισμένων F-16 και ένα CN-25  προχώρησαν σε 45 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου πάνω από το βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο ενώ προέβησαν επίσης και σε 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Πέντε από τις παραπάνω παραβιάσεις ηταν υπερπτήσεις που πραγματοποίησαν τα τούρκικα F-16.

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 20η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 1 (1x2F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 45 (17 από το CN-235 και 28 από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο