Με 5 εμπλοκές Οπλισμένων Τούρκικων Μαχητικών …Το «καλώς τα δέχθηκες» στον Κυριάκο

Μπορεί να έπεσε το πρώτο τηλεφώνημα απο τον Ερντογάν για τα συγχαρητήρια  στον Μητσοτάκη ,Αλλά  παλιά μου τέχνη κόσκινο … Οχτώ μαχητικά σε 4 σχηματισμούς  με το Καλημέρα !

Τα Τουρκικά Μαχητικά προέβησαν και σήμερα σε 13 Παραβιάσεις και 4 παραβάσεις ,ενώ σε 5 φορές ενεπλάκησαν με Οπλισμένα Ελληνικά Μαχητικά που τα αναγνώρισαν και τα αναχαίτισαν

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 8ηΙΟΥΛΙΟΥ 2019

E-mail: peter@steehouwer.com

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 4 (3x2F16 και 1x2F4)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : –

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 8

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 13

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 5

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο

 

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.