Αυξάνονται και πληθύνονται οι λαθρομετανάστες στις δομές των Ε.Δ.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων,  για τις 05 Σεπτεμβρίου 2019 διαμένουν σε 32 δομές διαχείρισης ΕΔ, 37.577 πρόσφυγες/& λαθρομετανάστες, με δυνατότητα φιλοξενίας 27.893 ατόμων!

Οι δομές φιλοξενίας Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κω έχουν υπεράριθμους πρόσφυγες/λαθρομετανάστες σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς).

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για τις 05 Σεπτεμβρίου 2019 ανέλαβαν το έργο της παροχής 22.223 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 162 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ), λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους πρόσφυγες/μετανάστες.

Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και   νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.