Οι αυξήσεις του αντιτίμου σε ξενώνες του Στρατού Ξηράς…Δεν αποτελούν μέριμνα υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού!

Οι αυξήσεις του αντιτίμου σε ξενώνες του Στρατού Ξηράς, δεν αποτελούν μέριμνα υπέρ στρατιωτικού προσωπικού!

Καταγγέλλει  τις Αυξήσεις στους Ξενώνες του Στρατού  ξηράς ο Στρατηγός ε.α Κωστόπουλος Ηλίας*

 

Η Στρατιωτική ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Στρατού(ΓΕΣ), προφανώς και με την σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας, προχώρησε σε αύξηση του αντιτίμου διαμονής στα καταλύματα και τους ξενώνες του Στρατού Ξηράς(ΣΞ),τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους εν αποστρατεία Στρατιωτικούς, με εφαρμογή αυτών από 1 Ιαν.2023.

Αύξηση η οποία ανέρχεται για τους εν ενεργεία Στρατιωτικούς αλλά και για κάθε άτομο της οικογενείας που διαμένει στον ίδιο ξενώνα, αναλόγως του σκοπού και της διάρκειας διαμονής αυτών, σε ποσοστά από 33% μέχρι και 700% για τους ενήλικους και σε ποσοστά από 66% μέχρι και 200% για τα ανήλικα τέκνα.

Για δε τους εν αποστρατεία Στρατιωτικούς, αλλά και για κάθε άτομο της οικογενείας που διαμένει στον ίδιο ξενώνα, η παραπάνω αύξηση αναλόγως της διάρκειας διαμονής ανέρχεται σε ποσοστά από 50% μέχρι και 700% για τους ενήλικους και σε ποσοστά από 66% μέχρι και 200% για τα ανήλικα τέκνα.

Επιπλέον το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) δικαιολογεί εκτός των άλλων, την αύξηση του αντιτίμου διαμονής σε καταλύματα και ξενώνες του Στρατού Ξηράς στα παραπάνω ποσοστά, με την αναγκαιότητα για: <<Χρηστή και ανθρωποκεντρική Διοίκηση εντός του πλαισίου της μέριμνας υπέρ του προσωπικού.>>!

Οι εν ενεργεία και οι εν αποστρατεία Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς αλλά και όχι μόνο, κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας , υπέστησαν από διάφορες Κυβερνήσεις, σοβαρές και συνεχείς μειώσεις και κρατήσεις, στους μισθούς τους, στη βασική τους σύνταξη καθώς και στο μέρισμα και βοήθημα των Μετοχικών τους Ταμείων.

Με διάφορες μεθόδους που επινοήθηκαν, όπως μειώσεις, εισφορές, κρατήσεις και καταργήσεις, μειώθηκε ο μισθός των εν ενεργεία και η σύνταξη των εν αποστρατεία Στρατιωτικών, με συνέπεια την ανεπάρκεια αντιμετώπισης του κόστους μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης τους, τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους, λαμβάνοντας υπόψιν και τις τεράστιες αυξήσεις το τελευταίο διάστημα σε ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, μεταφορικά μέσα, υλικά αγαθά κλπ

Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, έρχεται και η απόφαση της Στρατιωτικής Ηγεσίας, να αυξήσει το αντίτιμο στους ξενώνες του Στρατού ξηράς, με γνώμονα όμως όπως αναφέρει, την χρηστή και ανθρωποκεντρική Διοίκηση εντός του πλαισίου της μέριμνας υπέρ του προσωπικού.!!!

Απαιτείται το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να επανεξετάσουν το θέμα αυτών των αυξήσεων αντιτίμου διαμονής σε ξενώνες, τόσο των εν ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία Στρατιωτικών καθώς και των οικογενειών τους και να ακυρώσει την εφαρμογή των παραπάνω αυξήσεων από 1 Ιανουαρίου 2023, καθώς απλά δεν αποτελεί ούτε χρηστή διοίκηση, ούτε ανθρωποκεντρική διοίκηση αλλά και ούτε οι αυξήσεις είναι εντός του πλαισίου μέριμνας ΥΠΕΡ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, εν ενεργεία και εν αποστρατεία!!!

Τέλος να σταματήσει άμεσα την εξεύρεση τρόπων, του συνεχούς ψαλιδίσματος των μισθών και των συντάξεων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών, καθώς και κάθε άλλη σκέψη που πιθανώς υπάρχει, για αυξήσεις αντιτίμου σε Κέντρα Αποκαταστάσεως Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) καθώς και Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών και Μονίμων Υπαξιωματικών(ΣΟΑ και ΣΟΜΥ αντίστοιχα)

* Ο Υποστράτηγος ε.α Κωστόπουλος Ηλίας

Είναι Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ  του ν.ΘεσσαλονίκηςΠερισσότερα Άρθρα