Άνοιξαν τα οδοφράγματα στη Κύπρο…Αλλά με τα τέστ στη Τουρκική γλώσσα

Επαναλειτουργία των σημείων διέλευσης η στελέχωση των οδοφραγμάτων επιστρέφει στα κανονικά επίπεδα, αφού τόσο καιρό λόγω της πανδημίας υπολειτουργούσαν.

Η επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων αρχίζει έπειτα από τη σχετική συμφωνία μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ…Τώρα γιατί συμφώνησε ο Αναστασιάδης με αυτούς τους όρους ,άστα να πάνε!!

Τα  κατεχόμενα ανακοίνωσαν οτι δεν θα δέχονται τα Τεστ που είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα ,παρά μόνο στα Αγγλικά ή στα Τουρκικά !!

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, η διέλευση από και προς τα κατεχόμενα γίνεται με την προσκόμιση αρνητικού πιστοποιητικού ύστερα από εξέταση PCR ή rapid τεστ αντιγόνου, το οποίο πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή και σε γλώσσα κατανοητή στην άλλη κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και των Αγγλικών, όσον αφορά το όνομα του διερχόμενου προσώπου, μαζί με αριθμό ταυτότητα ή διαβατηρίου.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, δικαίωμα διακίνησης θα έχουν όλοι οι Κύπριοι (Ε/κ και Τ/κ) πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, Ευρωπαίοι πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, νοουμένου ότι θα συνοδεύονται από τον πολίτη της ΕΕ, υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και μέλη των οικογενειών τους, που κατέχουν άδειες διαμονής της Δημοκρατίας και υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν άδειες διαμονής της Δημοκρατίας.

Επίσης δικαίωμα διακίνησης θα έχουν υπήκοοι τρίτων χωρών που που διαθέτουν κυπριακή θεώρηση (90 μέρες), υπήκοοι τρίτων χωρών που ανήκουν στον κατάλογο των χωρών που δεν θέλουν θεώρηση (90 μέρες) (περιλαμβάνονται και υπήκοοι του ΗΒ που δεν κατέχουν άδειες διαμονής της Δημοκρατίας), υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν άδειες παραμονής άλλων κρατών μελών (90 μέρες), και υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν θεωρήσεις Σιένγκεν, διπλή και πολλαπλή (90 μέρες).

Όλοι οι ανήλικοι πάνω από 12 ετών χρειάζεται να παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ αντιγόνου ή τεστ PCR, αναφέρεται.