Αντικατάσταση κινητήρων των 9 παλαιότερων «Ε/Π CH-47D Chinook» της Α.Σ (έγγραφο)

Σε εξέλιξη η αντικατάσταση των κινητήρων των 9 παλαιότερων «Ε/Π CH-47D Chinook» της Αεροπορίας Στρατού.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα Ε/Π CΗ47D στην παρούσα φάση έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες μέσω της 4ης τροποποίησης της LOA GRBXOP, η οποία υπεγράφη την 16η Ιουνίου τρέχοντος έτους, για την αντικατάσταση των κινητήρων των 9 παλαιότερων Ε/Π 47D, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει το επίπεδο συντήρησης και την επιχειρησιακή ικανότητα των υπόψη Ε/Π.

Download the PDF file .