Απίστευτο: 4016 οι Αιτήσεις για την Πρόσληψη «ΣΥ.ΟΠ» στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου!

Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των 4016 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στον ετήσιο διαγωνισμό για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού εξέτασε το σύνολο των 4016 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί, έχοντας ενώπιον της τα αποτελέσματα της υγειονομικής και αθλητικής εξέτασης, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης, προχώρησε στο καταρτισμό του καταλόγου επιτυχόντων, ο οποίος δημοσιεύεται σήμερα στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Οι υποψήφιοι που πληρούσαν όλα τα κριτήρια, μετά και την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων δοκιμασιών ήταν 2116.

Στον κατάλογο που δημοσιεύεται αναγράφεται, όπως και πέρσι, η βαθμολογία του κάθε υποψήφιου για σκοπούς διαφάνειας, στη βάση του απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, ως η σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται στη προκήρυξη.

Σημειώνεται επίσης, ότι στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται και οι 1900 υποψήφιοι που δεν πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ενστάσεων.

Υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουλίου. Στην συνέχεια η Επιτροπή Ενστάσεων, θα εξετάσει και θα αποφασίσει για όλες τις ενστάσεις το αργότερο εντός ενός μηνός. Αμέσως μετά θα ανακοινωθεί ο τελικός κατάλογος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος επιτυχόντων έχει διάρκεια ενός έτους και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενούμενων θέσεων καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Ο επόμενος διαγωνισμός για πρόσληψη ΣΥΟΠ θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2018.

Προκαταρκτικός Πίνακας των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη οπλιτών με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά – 2017/2018