Από τη Κύπρο μέχρι το Βόρειο Αιγαίο…Σκάναραν 5 Τούρκικα CN-235 & 14 μαχητικά

Πέντε Τούρκικα CN-235 Σκάναραν  την Οριογραμμή κατά μήκος των Ελληνικών Ακτών των νησιών προβαίνοντας σε 20 Παραβιάσεις & 15 Παραβιάσεις ,ενώ  σχεδόν Ταυτόχρονα  7 Τούρκικοι σχηματισμοί Μαχητικών  απο 12 F-16 και ένα ζεύγος F-4 εισέβαλαν στο FIR Αθηνών

Να σημειωθεί οτι απο 12 Τουρκικά F-16 τα 4 ήταν Οπλισμένα και ενεπλάκησαν σκληρά με τα Ελληνικά Μαχητικά που τα έφτασαν στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου ,απο τρία Πολεμικά Αεροδρόμια !

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 22α ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 7 (6×2 F-16 και 1×2 F-4)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 7 (5 CN-235 και 2 Ε/Π)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 21

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 15

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 20 (19 από CN-235 και 1 από Ε/Π)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.