Αποκάλυψη :Γιατί ο Καμμένος τα έχει πάρει με τα NH-90 και ξετινάζει την σύμβαση;

¬―ΝΉœΆ«”…Ρ≈” …Χ…ΝΕίναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τα Θέματα εξοπλισμών και άλλα τινά είναι γνωστό  η  μανία που έχει ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος με τα Ελικόπτερα NH-90  και τα έχει πάρει στην κράνα που λέμε και στο Στράτευμα !

Εκτός των άλλων που σίγουρα αυτή η υπόθεση θα πάει στην δικαιοσύνη ο Πάνος Καμμένος έχει και προσωπική εμπειρία ….

Όταν πήγε στα Ίμια για να καταθέσει στεφάνι στον υγρό τάφο των Ηρώων πέταξε με Ελικόπτερο ΝΗ-90 ,ενώ οι Τούρκοι προσπάθησαν να το παρενοχλήσουν με αποτέλεσμα να εμπλακεί ζεύγος Ελληνικών Μαχητικών που έδιωξε τους Τούρκους απο την Περιοχή !

Εν συνεχεία ο ΥΕΘΑ πέταξε για την Κρήτη για να τιμήσει το Καταδρομέα  Μπικάκη που πολέμησε στην Κύπρο τον Αττίλα !

Μετά την τελετή το ΝΗ-90 παρουσίασε βλάβη με αποτέλεσμα ο Πάνος Καμμένος να εκραγεί ,μην πιστεύοντας οτι ολοκαίνουργια ελικόπτερα παρουσιάζουν βλάβες!!

Το αποτέλεσμα ήταν να φτάσει ενα C -130 στη Κρήτη για να μαζέψει τον Υπουργό …Τα υπόλοιπα είναι γνωστά και σήμερα έχουμε την συνέχεια …

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος  συναντήθηκε, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, με την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΕΘΑ η οποία διενεργεί έλεγχο σε σχέση με την σύμβαση 034Α/2003 (Προμήθεια Ελικοπτέρων ΝΗ-90). Διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Δεν έχει διενεργηθεί ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, με συνέπεια την ακυρότητα της σύμβασης.

2. Υφίστανται συμβατικά υλικά και υπηρεσίες οι οποίες δεν υπήχθησαν σε ΦΠΑ, παρότι προβλέπεται ρητώς από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

3. Υφίστανται συμβατικά υλικά αξίας περίπου 40.000.000€  για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί η προβλεπόμενη από την σύμβαση διακρατική διασφάλιση ποιότητας.

4. Από τα προβλεπόμενα με βάση τη σύμβαση πρωτόκολλα ποσοτικής και οριστικής παραλαβής, έχουν απαλειφθεί οι σχετικές παράγραφοι που αφορούν στις δοκιμές και στην έναρξη της περιόδου εγγύησης.

5. Για τα 263.009.228€ (40% η προκαταβολή της σύμβασης) τα οποία εισπράχθηκαν από την εταιρεία NH INDUSTRIES το 2003, δεν έχουν προσκομιστεί στο Ελληνικό Κράτος φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια κλπ)

6. Μετά τις ανωτέρω διαπιστώσεις έχει δοθεί εντολή για άμεση ερώτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκειμένου να γνωμοδοτήσει με σαφήνεια όχι μόνο για τη συνέχιση παραλαβής των υπολοίπων ελικοπτέρων αλλά ακόμα περισσότερο για την νομιμότητα και εγκυρότητα της ίδιας της σύμβασης και τις απορρέουσες από αυτήν συνέπειες.