Απονομή Πτυχίων 134ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των πτυχίων της 134ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ), στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι και του εξ’ αποστάσεως τμήματος, στην 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ).

Τα πτυχία απένειμαν ο Υποδιοικητής της ΣΔΙΕΠ/ΠΑ, Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Τζατζάς και ο Διοικητής της 117ΠΜ, Σμήναρχος (Ι) Γεώργιος Γιαπιτζής, αντίστοιχα.