Το χαβά τους οι Τούρκοι …Εισβολή στο FIR Αθηνών απο 3 Σχηματισμούς με 8 F-16 στο Β.Α Αιγαίο

Το Χαβά τους συνεχίζουν καθημερινά πλέον οι Τούρκοι στο Αιγαίο …Απλά αυξάνουν καθημερινά στα Μαχητικά τους στις Παραβιάσεις  και σήμερα σήκωσαν 8 Μαχητικά  τύπου  F-16 σε τρεις σχηματισμούς

Να σημειωθεί οτι ένα ζεύγος Τούρκικων F-16  ήταν Οπλισμένο ,όπως συμβαίνει τελευταία πάντα στην Εισβολή των Τούρκων  στο Αιγαίο!

Ελληνικά μαχητικά απογειώθηκαν και αναχαίτισαν τα Τούρκικα που προέβησαν σε 5 Παραβιάσεις και 3 Παραβάσεις ,χωρίς να συμβούν εμπλοκές!

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 21η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :    3 (2×2 F-16 & 1x4F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :    –

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :    8

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :    2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :    3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :    5

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :    –

ΠΕΡΙΟΧΗ               :   ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.