Με CN-235 και Ε/Π οι 18 Παραβιάσεις στο Αιγαίο …

Τι είχαμε τι χάσαμε ,τώρα οι Τούρκοι μετά τα μεταγωγικά μας πλάκωσαν στις παραβιάσεις και με τα Ελικόπτερα ….Ευτυχώς που πέφτουν  τα εκπαιδευτικά τους,γιατί και αυτά θα μας έστελναν!

Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε πως αφού  αναχαιτίζουμε με μαχητικά τα CN-235  και εκείνα να συνεχίζουν να πάνε Βορρά -Νότο το Αιγαίο κάνοντας  καμιά δεκαπενταριά παραβιάσεις


A S-70B «Seahawk» helicopter flies by Turkish warships during the Mavi Balina

Όσον αφορά τα Τούρκικα Ελικόπτερα μάλλον  θα έχουν υπερηχητικές δυνατότητες για να μην προλαβαίνουν τα μαχητικά μας

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 09η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 1 (1×2 F16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 3 (2 CN-235 και 1 Ε/Π)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 5

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 5

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 18 (15 από τα CN-235 και 3 από το Ε/Π)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.