Δωρεά Υλικών & Εξοπλισμού στο Δ’ Σώμα Στρατού απο Συνδέσμους Αποστράτων Αξιωματικών

Την Τρίτη, 20 Οκτ. 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών στην έδρα του Δ΄ Σώματος Στρατού και συνάντηση με τον Διοικητή του, Αντιστράτηγο Άγγελο Ιλαρίδη, με σκοπό την παράδοση δωρεάς υλικών προς το Σώμα.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΠΟΣ, Ταξχος εα Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου, ο Αντγος εα Ανδρέας Ματζάκος, Συντονιστής του Περιφερειακού Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΠΟΣ, ο Υπτχος (Ι) εα Βασίλειος Καλαϊτζόπουλος, Πρόεδρος του Παραρτήματος Μακεδονίας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, μέλους της ΠΟΣ και ο Ταξχος εα Δημήτριος Παρίσης, του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξκων ΣΣΕ 1978, επίσης μέλους της ΠΟΣ.

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Υδκτής του Δ΄ ΣΣ Υπτγος Κωστίδης Γεώργιος.

Στη συγκέντρωση χρημάτων για την παραπάνω δωρεά, που περιελάμβανε επιχειρησιακό και τεχνικό υλικό, συμμετείχαν και οι πρωτοβάθμιοι Φορείς της Ομοσπονδίας, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξεως 1965, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών Σ.Σ.Ε. Τάξεως 1975, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών Σ.Σ.Ε. Τάξεως 1976, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών Σ.Σ.Ε. Τάξεως 1978, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Πυροβολικού, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Μηχανικού, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών ΣΥΠ και η Λέσχη Αεροπορίας Στρατού.

Συμμετείχε επίσης το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ) και ατομικά εν αποστρατεία Αξιωματικοί.

Η παρούσα δωρεά, έρχεται σε συνέχεια της πραγματοιηθείσας τον Μάιο 2020 δωρεάς της ΠΟΣ, με την κατάθεση ποσού για την αγορά 20 κυβολίθων, που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του φράκτη στον Έβρο.

Ο Στρατηγός Διοικητής ευχαρίστησε την Ομοσπονδία και τα μέλη της για την αξιόλογη δωρεά προς το Σώμα και εξήρε την σημαντική συμβολή όλων των εθελοντικών ενεργειών υποστήριξης.

Τέλος, ο Στρατηγός Διοικητής επέδωσε στον Αντιπρόεδρο της ΠΟΣ αναμνηστική πλακέτα του Σώματος.

Υ.Γ Να αναφέρουμε εδώ οτι η πρώτη δωρεά στο Δ’ Σώμα Στρατού έγινε απο το  πολύ ενεργό Παράρτημα της ΕΑΑΣ του Νομού Ξάνθης που συγκέντρωσε χρήματα και προέβη σε αγορά Τεχνικών εμποδίων και εξοπλισμού !