Εμπλοκές με Οπλισμένα Τούρκικα F-16… 34 Παραβιάσεις και πάλι νέα Υπέρπτηση άνωθεν της Κινάρου

Εμπλοκές με τα Τούρκικα Oπλισμένα F-16 στο Αιγαίο την ώρα που οι Τούρκοι προέβησαν σε 34 Παραβιάσεις ,απο 3 UAV , 1ATR -72 και  4 Μαχητικά  και μια Υπέπρπτηση

Ενώ στις 19:23 ένα Τούρκικο UAV πέταξε πάνω απο την νήσο Κίναρο στα 19.000 πόδια …

Να επισημανθεί οτι η ΠΑ ενεπλάκη 2 φορές με τα Τούρκικα κάθε φορά που επιχειρούσαν Παραβίαση  του FIR Αθηνών

Το που θα πάει η κατάσταση δεν είναι προβλέψιμο ,αλλά σίγουρα το ατύχημα παραμονεύει παντού στο Αιγαίο

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 2 (2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 4 (1 ATR-72, 3 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 8

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 7

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 34 (25 από τα UAV, 6 από το ATR-72 και 3 από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

  1. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.