«Έχε Πίστη στο Θεό & το Κοίλο Κάνης καθαρό»….Βολές Αρμάτων της ΧΙΙΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας

Το διάστημα από 14 έως 17 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων, πραγματοποιήθηκαν βολές πληρωμάτων αρμάτων της ΧΙΙΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «3ο Σύνταγμα Ιππικού – Δορύλαιο», στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Ξάνθης (ΠΒΑΞ).

«Πολεμικό Δίδαγμα» …Έχει Πίστη στο Θεό και μια Σφαίρα στη Θαλάμη»

Τα πληρώματα, πέτυχαν άριστα αποτελέσματα, χάρις στη σκληρή εκπαίδευση που προηγήθηκε και στον εξομοιωτή αρμάτων LEO2HEL.

Εκτελέστηκαν ημερήσιες και νυχτερινές βολές, κατά κινητών και αιφνιδίως εμφανιζόμενων στόχων, καλύπτοντας όλα τα σενάρια πιθανών απειλών στο πεδίο μάχης.«Πολεμικό Δίδαγμα» …Έχει Πίστη στο Θεό και το κοίλο κάνης  καθαρό «