Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2019

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων Στρατού Ξηράς, έτους 2019, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 43/Σ. 3 /2019 απόφασή του:

Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου​ΑΜ:46900
(2) Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου​ΑΜ:48033
(3) Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου​ΑΜ:48042
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλου Αθανασίου του Χρήστου ΑΜ:47453
(6) Υλικού Πολέμου Σαλωνίδη Θεοφύλακτου του Ιωάννη​ΑΜ:48038
(7) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη​ΑΜ:48041
(8) Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου​ΑΜ:46471
(9) Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαραλάμπους του Κωνσταντίνου​ΑΜ:46509
(10) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου​ΑΜ:46510
(11) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατα Ιωάννη του Σπυρίδωνα ΑΜ:46077
(12) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανίας του Δημητρίου ΑΜ:46004
(13) Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου​ΑΜ:46082

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κατσουλάρη Δημητρίου του Σπυρίδωνα​ΑΜ:47463
(2) Τεχνικού Μαυράκη Αθανασίου του Δημητρίου​ΑΜ:48037
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Λαζαρίδη Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46883
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάου του Αλεξάνδρου​ΑΜ:47448
(5) Υγειονομικού Ιατρών Καλπάκου Διονυσίου του Θεοδώρου ΑΜ:46074
(6) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκρικίδου Ελένης του Χρήστου​ΑΜ:45319
(7) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργίας του Νικολάου ΑΜ:46000
(8) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αυγουστίδου Μιχαέλας-Ελένης του Φωτίου ΑΜ:46001

Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α.​Τεχνικού Κουκουσίδης Σταμάτιος του Γεωργίου​ΑΜ:46900
β.​Τεχνικού Καλαματιανός Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου​ΑΜ:48033
γ.​Τεχνικού Καλαϊτζίδης Στυλιανός του Κωνσταντίνου​ΑΜ:48042
δ.​Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρας Αθανάσιος του Ιωάννη ΑΜ:47449
ε.​Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου ΑΜ:47453
στ.​Υλικού Πολέμου Σαλωνίδης Θεοφύλακτος του Ιωάννη​ΑΜ:48038
ζ.​Υλικού Πολέμου Περρής Αρίστος του Παναγιώτη​ΑΜ:48041
η.​Υγειονομικού Ιατρών Νταούλης Νικόλαος του Βασιλείου​ΑΜ:46471
θ.​Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκας Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509
ι.​Υγειονομικού Ιατρών Κασίμος Δημήτριος του Γεωργίου​ΑΜ:46510
ια.​Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατας Ιωάννης του Σπυρίδωνα​ΑΜ:46077
ιβ.​Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανία του Δημητρίου ΑΜ:46004
ιγ.​Οικονομικού Τζιτζίκος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου​ΑΜ:46082