Έλληνας Εκπαιδευτής του «International Specialty Training Center»…Σε βολή «Sniper»

Έλληνας εκπαιδευτής του International Specialty Training Center προετοιμάζεται για την εκτέλεση βολής Ε/Σ κατά την διάρκεια άσκησης στην Chinchilla της Ισπανίας στις 15ΙΟΥΛ21.