Οι Έλληνες Χειριστές των F-16 …Κυριαρχούν στο «Bright Star 18» (video)

Τα Αστέρια των  Ελλήνων Χειριστών   των  F-16 Λάμπουν & Κυριαρχούν στη Άσκηση του ΝΑΤΟ «Bright Star 18»..Με αποτέλεσμα να παίζουν στην Πρώτη Σελίδα των Πεζοναυτών της Αμερικής!!

Με Τίτλο  The Greek Pilots Get Ready for Flight … Δείτε το video

Greek F-16 pilots prepare and take off for simulated mission during Bright Star 2018.