Ελληνομαερικανική άσκηση στη Σούδα στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών

Στη Σούδα πραγματοποιήθηκε διμερής στρατιωιτκή εκπαιδευτική άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο χώρες.