Έπεται η Θράκη μας; …Τι Υποστηρίζει η Τουρκική προπαγάνδα

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (MRG Europe) σε έκθεση της καλεί την Ελλάδα να αναγνωρίσει την Τουρκική Μειονότητα στη Δυτική Θράκη και να άρει όλα τα εμπόδια για την ελεύθερη απόλαυση των μειονοτικών δικαιωμάτων τους.

Η «τουρκική μειονότητα» η οποία κατοικεί στα εδάφη που ζει σήμερα εδώ και αιώνες, ωστόσο, παρά μια σειρά προστατευτικών μέτρων στο εσωτερικό και στο διεθνές δίκαιο, εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος, αναφέρει στην έκθεση με τίτλο «Η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης: Ένας μακροχρόνιος αγώνας για δικαιώματα και αναγνώριση».

«Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβάλλονται πολλοί και διάφοροι περιορισμοί στην ικανότητά τους να ιδρύουν σωματεία και συλλόγους, να ασκούν την κουλτούρα τους και να παρέχουν εκπαίδευση στην τουρκική γλώσσα, γεγονός που αποτελεί σοβαρή απειλή για την ταυτότητα, τη συμμετοχή και την αυτοέκφρασή τους.», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η «τουρκική μειονότητα» εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στις θρησκευτικές ελευθερίες της, σύμφωνα πάντα με την ίδια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων και πως αυτό «περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις στον διορισμό των μουφτήδων».

«Τα δικαιώματα των μειονοτήτων εξακολουθούν να καθορίζονται από ένα πλαίσιο που θεσπίστηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα, παρά τη συμμετοχή της Ελλάδας σε πλήθος διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για να αναγνωρίσουν την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και να άρουν όλα τα εμπόδια για την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων τους.»

,Η Ομάδα Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων (MRGE), μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) με έδρα την Ουγγαρία

Σχόλιο:  H Τουρκική προπαγάνδα άρχισε να ετοιμάζεται να τελειώσει αυτό που χρόνια ετοιμάζεται στην Ελληνική Θράκη …Δημοσιεύεται στην Κρατική τηλεόραση της Τουρκίας


Διάφορα Άρθρα