Επίδειξη ισχύος από την Πολυεθνική Άσκηση των Α/Α PATRIOT στο «NAMFI» ( video)

Η εγκατάσταση των Αντιαεροπορικών πυραύλων «PATRIOT»  του ΝΑΤΟ στο  ΠΒΚ (NAMFI)  είναι για την πολυεθνική αεροπορική άσκηση  με πραγματικά πυρά που πραγματοποιείται στις 12-27 Νοεμβρίου στην Ελλάδα κατά Εναερίων στόχων

Η άσκηση περιλαμβάνει πάνω από 250 άτομα προσωπικό  από τέσσερις χώρες, σύμφωνα με δήλωση του Στρατού των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι αμερικανικές, συμμαχικές και συνεργαζόμενες δυνάμεις αεροπορικής άμυνας θα πραγματοποιήσουν  βολές με πραγματικά πυρά θα δημιουργήσουν μια πολυεθνική Ομπρέλα  επιχειρήσεων αεροπορικής άμυνας με βάση την επιφάνεια της Θάλασσας , θα χρησιμοποιήσουν μια συνδυασμένη αεροπορική εικόνα που βασίζεται στην επιφάνεια της αεροπορικής άμυνας και θα εμφανίσουν όλες τις πιθανές τοποθεσίες απειλών εναέριας κυκλοφορίας.

Η άσκηση θα ενισχύσει τη συνδυασμένη ικανότητα των Η.Π.Α. και της Ευρώπης να ελέγχει τις αμυντικές δυνατότητες  στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ θα τελειοποιεί τις τακτικές, τις τεχνικές και τις διαδικασίες.

Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα με τις συμμαχικές δυνάμεις και τις δυνάμεις των εταίρων, και να αυξήσει την ετοιμότητα μέσω της ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας.

Οι συμμετέχουσες μονάδες των ΗΠΑ περιλαμβάνουν τη 10η Διοίκηση Πολεμικών Αεροπορικών και Πυραύλων και την 678η Ταξιαρχία Πυροβολικού Αμυντικής Αεροπορίας.

Ενώ  περιλαμβάνοντα Αντιαεροπορικές Μονάδες απο την  η Γερμανία, τνη Ελλάδα, τις  Κάτω Χώρες και  οι Ηνωμένες Πολιτείες.