Επιπλέον εισακτέοι από τα λύκεια τεσσάρων νησιών σε Στρατιωτικές Σχολές

Η συμπληρωτματική προκήρυξη αφορά τους αποφοίτους των Λυκείων των νησιών Λέσβου, Χίου, Οινουσσών και Ψαρών, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Σχολικού Έτους 2016-2017.

Αναρτήθηκε σήμερα νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την  συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 σε Στρατιωτικές Σχολές.

Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ):

Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
1.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)
α. ΟΠΛΑ 3
β. ΣΩΜΑΤΑ 0

2.ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)
α. ΜΑΧΙΜΟΙ 0
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 0

3.ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)
α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 1
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 0

4.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)
α. ΙΑΤΡΙΚΟ 0
β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 0
γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 0
δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 0
ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 0
στ. ΝΟΜΙΚΟ 0
ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 0

5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 0
ΣΥΝΟΛΟ 4

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ):
Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

1.ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)
α. ΟΠΛΑ 2
β. ΣΩΜΑΤΑ 1

2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 1

3. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2
β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 0
γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ 7

Download the PDF file .