Επιθεώρηση από ομάδα της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων

Από 11 έως 12 Οκτωβρίου 2017, ομάδα αξιολογητών της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πραγματοποίησε επιθεώρηση σε μονάδες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στις περιοχές ευθύνης της 1ης Στρατιάς και του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κειμένου Βιέννης.

Το Κείμενο της Βιέννης θεσπίζει δεσμευτική διαδικασία υλοποίησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας, στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για την Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με ανταλλαγή και πιστοποίηση στοιχείων που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις και στις στρατιωτικές δραστηριότητες των συμβαλλομένων κρατών.