Επιθεώρηση του ΓΕΠΣ στη ΠΕ της XIV Μ/Κ ΜΠ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»!

Ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Υπαρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανούρης, πραγματοποίησε Επιθεωρηση στην Περιοχή Ευθύνης της XIV Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (XIV Μ/Κ ΜΠ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»).

Ο

Ο ΓΕΠΣ Επισκέφθηκε το Στρατηγείο και επιθεώρησε τις 3 – 30 Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες, την Τακτική Διοίκηση 21ου Μηχανοκίνητου Συντάγματος Πεζικού και το σύνολο των Μονάδων και Ανεξαρτήτων Υπομονάδων, καθώς και Φυλάκια αυτής, όπου παρακολούθησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Διαπιστώθηκε η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων …