Η Ευρωπαϊκή άσκηση HEX-ML 18 (PACE) στην 1η Στρατιά.(video)

Στην άσκηση και στο κομμάτι που αφορά το Συμμαχικό Στρατηγείο συμμετείχαν 160 αξιωματικοί από 13 χώρες και οι 40 εξ αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ο διοικητής της 1ης Στρατιάς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης,

Το σενάριο της άσκησης συμπεριλάμβανε τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και τάξης σε τρίτη χώρα εκτός Ευρώπης  Παράλληλα σημείωσε ότι η άσκηση συνετέλεσε στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και των διαδικασιών σε στρατιωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.Η άσκηση είναι διάρκειας 5 εβδομάδων και εκτελείται σε 2 φάσεις. Η Α’ φάση περιέλαβε τη σχεδίαση σε πολιτικό-στρατηγικό επίπεδο και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Η Β’ φάση περιλαμβάνει τη σχεδίαση στο στρατιωτικό επίπεδο και διεξάγεται στο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της ΕΕ (ΕΣΕΕΕ) στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕUOHQ, από 5 έως 23 Νοεμβρίου 2018. Παράλληλα, ασκείται και το Ελληνικό Στρατηγείο Δυνάμεων της ΕΕ (ΕΣΔΕΕ) στην έδρα της 71 Α/Μ ΤΑΞ. Συνολικά συμμετέχουν στην άσκηση 160 επιτελείς από 13 χώρες.