Follow On Support (FOS) Ο/Σ για τα C-27J της ΠΑ …Απο την ΕΑΒ

Στις 28 Ιουνίου 2019 προκηρύχθηκε από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ διαγωνισμός για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη – Follow On Support (FOS) Ο/Σ C-27J» συνολικού προϋπολογισμού 55.723.670 €

Download the PDF file .