Για 50.000 ευρώ καταργήσαμε τα ΚΕΝ; …Τι απαντά ο ΥΦΕΘΑ Στεφανής σε ερώτηση του Δαβάκη για τα ΣΥΠΟ!

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αθανάσιος Δαβάκης με θέμα «Αξιολόγηση νέου συστήματος κατάταξης νεοσυλλέκτων και επαναλειτουργία ΚΕΝ στο ΚΕΕΜ Σπάρτης» σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ΄ αρχάς κατόπιν της συνεκτίμησης όλων των παραγόντων κόστους, η ωφέλεια από την λειτουργία των Σημείων Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) σε σχέση με τα ΚΕΝ, ανέρχεται σε 50.000 € περίπου το χρόνο.

Όσον αφορά στη δαπάνη μετακίνησης των νεοσυλλέκτων, επισημαίνεται ότι δικαιούνται κατάστασης επιβίβασης από τον τόπο διαμονής τους μέχρι τη Μονάδα κατάταξης και κατά συνέπεια ο… Νεοσύλλεκτος και κατ’ επέκταση η οικογένειά του, απαλλάσσονται από το αντίστοιχο κόστος μετακίνησης.

Αναφορικά με την επάνδρωση των Μονάδων της παραμεθορίου με νεοσύλλεκτους, γνωρίζεται ότι η αύξηση της στελέχωσης των Μονάδων Α΄ Γραμμής με νεοσύλλεκτους οπλίτες, στο πλαίσιο της συνεχούς τους εκπαίδευσης, συμβάλλει θετικά και σε βάθος χρόνου, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων του Στρατού Ξηράς.!!!
:
Όσον αφορά στο πέμπτο σκέλος της Ερώτησης σας, επισημαίνεται ότι μια από τις βασικές αποστολές που καλούνται να εκτελέσουν οι Μονάδες του ΣΞ, είναι η συνεχής και ρεαλιστική εκπαίδευση του προσωπικού τους και κατά συνέπεια οι επικαλούμενες έννοιες των «διπλών καθηκόντων» και της «διπλής επιβάρυνσης», δεν υφίστανται.

Τέλος, η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιείται στα ΣΥΠΟ και η βασική εκπαίδευση των Ν/Σ οπλιτών θητείας, σε Μονάδες Εκστρατείας. (Παγκόσμια πρωτοτυπία )

Στα χρησιμοποιούμενα ΣΥΠΟ εντάσσονται το ΚΕΥΠ, το ΚΕΠΒ και το ΚΕΕΔ. Πέραν αυτών,δεν υφίσταται άλλο Κέντρο, στο οποίο να πραγματοποιείται βασική εκπαίδευση Ν/Σ οπλιτών.

Το ΚΕΕΜ αναδιοργανώθηκε με τη διάλυση του Τάγματος Εκπαίδευσης Ν/Σ και σήμερα παρέχει εκπαίδευση σε συγκεκριμένες ειδικότητες (Οδηγών, Αρτοποιών και Μαγείρων).

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

Σχόλιο: Αν καταλάβαμε καλά για 50.000 ευρώ καταργήσαμε τα ΚΕΝ στην Επικράτεια …Απο την κατάργηση της Στολής των Νεοσυλλέκτων  πόσα θα εξοικονομήσουμε  άραγε;