Για Κατάταξη καλούνται στο ΠΝ …20 Στρατιωτικών Σκύλων

Για «κατάταξη καλούνται» 20 στρατιωτικοί σκύλοι στο Πολεμικό Ναυτικό …Θα εκτελούν Υπηρεσίες Ασφαλείας των Ναυτικών Εγκαταστάσεων  στην Επικράτεια !

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 10:54:54) η εντολή για τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο για την προμήθεια 20 στρατιωτικών σκύλων, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, αναφορικά με την ασφάλεια Ναυτικών Εγκαταστάσεων.

Αποστολή των Στρατιωτικά Εκπαιδευμένων Σκύλων και των Συνοδών τους (ΣΕΣ-Σ) είναι η ανακάλυψη εισβολέων, εντοπισμός θέσης απόκρυψης εισβολέων κάτι που υλοποιούν χάρις την εξαιρετική όσφρηση τους ενώ μπορούν να προειδοποιήσουν στο Συνοδό – Εκπαιδευτή τους με γρυλλισμούς γαύγισμα ή σιωπηλό συναγερμό.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία άνευ ΦΠΑ ανέρχεται σε 48.387,00 ευρώ απο την Εντολή του  ΠΝ  για την «κατάταξη» 20 στρατιωτικών σκύλων !