Γιατί Συγχαίρουν τον Αρχηγό του ΓΕΣ οι Απόστρατοι της ΕΑΑΣ ;

10Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ, σχετικά με την ίδρυση γραφείων αποστράτων σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Καίρια και άμεση ήταν η εξέλιξη της συνάντησης που είχε πραγματοποιήσει  το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., την 20η Μαρτίου 2017, με τον κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, όπου -μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που μας απασχολούν-, μας είχε τεθεί από τον κ. Αρχηγό η πρόθεσή του για τη δημιουργία γραφείου αποστράτων στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΓΕΣ έχει πλέον ανακοινώσει τη δημιουργία Γραφείου Μέριμνας Αποστράτων που οργανώθηκαν και λειτουργούν ήδη σε νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς (401 ΓΣΝΑ στην Αθήνα, 404 ΓΣΝ στη Λάρισα και 424 ΓΣΝΕ στη Θεσσαλονίκη).

Ο  σκοπός των γραφείων- που στεγάζονται σε χώρους εντός των νοσοκομείων- είναι η παροχή διευκολύνσεων στα εν αποστρατεία στελέχη, ώστε να καθιστούν ευκολότερη την προσέγγιση στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Κατόπιν αυτών ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ τον κ. Αρχηγό του ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή για την ενέργεια αυτή. Ενέργεια που υποδηλώνει την ειλικρινή του και αμέριστη συμπαράσταση σε θέματα των αποστράτων.

Ευελπιστούμε ότι σε ανάλογο πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας και διαθέσεως, θα υπάρξει συνέχεια και σε άλλα απλά θέματα παροχών προς τους αποστράτους και τις ορφανικές οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων, όπως στις Στρατιωτικές Λέσχες και άλλα αρμοδιότητας του.

Για το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
– Ο –
Πρόεδρος
Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής