«Οι Ειδικές Επιχειρήσεις στο Σύγχρονο Στρατηγικό Περιβάλλον»…Πρόγραμμα

Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στο14.01.14-GEETHA-HMERIDA.EID.EPIXEIRHSEON-AFISSA Πολεμικό Μουσείο Ημερίδα Ειδικών Επιχειρήσεων, με θέμα «Οι Ειδικές Επιχειρήσεις στο Σύγχρονο Στρατηγικό Περιβάλλον».

 

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ με σκοπό την ανάδειξη της σπουδαιότητας των Ειδικών Επιχειρήσεων στο σύγχρονο Στρατηγικό Περιβάλλον. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 08:00-09:00 Έναρξη ημερίδας-Χαιρετισμός

1η ΕΝΟΤΗΤΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 09:00-09:25 Θέμα: «Σύγχρονο Στρατηγικό Περιβάλλον ΝΑ Μεσογείου»

09:25-09:50 Θέμα: «Παράγοντες διαμόρφωσης σύγχρονου Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος στην περιοχή των Βαλκανίων».

09:50-10:15 Θέμα: «Διεθνείς επεμβάσεις στο μέλλον και ο ρόλος των ναυ­τικών επιχειρήσεων στην περιοχή μας».

10:15-10:30 Ερωτήσεις προς τους ομιλητές-Διαπιστώσεις συμπεράσματα

10:30-10:45 Διάλειμμα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

10:45-11:15 Θέμα: «Χερσαίες Ειδικές Επιχειρήσεις στο Σύγχρονο Στρα­τηγικό Περιβάλλον».

 

11:15-11:35 Θέμα: «Ναυτικές Ειδικές Επιχειρήσεις στο Σύγχρονο Στρα­τηγικό Περιβάλλον».

 

10:35-11:55 Θέμα: «Αεροπορικές Ειδικές Επιχειρήσεις στο Σύγχρονο Στρατηγικό Περιβάλλον».

 

10:55-12:15 Θέμα: «Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής».

12:15-12:30 Ερωτήσεις προς τους ομιλητές-Διαπιστώσεις συμπεράσματα

 

12:30-12:45 Διάλειμμα

3η ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ»

12:45-13:15 Θέμα: «Η επιχειρησιακή αξία των επεξεργασμένων πληρο­φοριών στη διαδικασία λήψης απόφασης».

13:15-13:45 Θέμα «Η ανάγκη για Διακλαδικότητα, Διαλειτουργικότητα Δια-συνδεσιμότητα των υπηρεσιών στις σύγχρονες Ειδικές Επιχειρήσεις».

13:45-14:10 Θέμα: «Ναυτικές παράμετροι των Ειδικών Επιχειρήσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις στη θάλασσα».

14:10-14:20 Ερωτήσεις προς τους ομιλητές-Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα

14:20-14:30 Συμπεράσματα Ημερίδας

14:30 Πέρας Ημερίδας