Εικόνες από τελετές ορκωμοσίας νεοσύλλεκτων οπλιτών της 2021 A ́ ΕΣΣΟ

Στις 04 και 05 Φεβρουαρίου 2021, τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκαν οι τελετές ορκωμοσίας των Νεοσύλλεκτων Οπλιτών Θητείας της 2021 Α ́ ΕΣΣΟ.