Κάλεσμα προς την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την …Σταδιοδρομία Αξιωματικών προελεύσεως (AΣΣΥ)

          Σταδιοδρομία Αξιωματικών προελεύσεως Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών

Οι Σύλλογοι Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την υλοποίηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.4609/19 και την προαγωγή του επηρεαζόμενου προσωπικού,

ΚΑΛΟΥΜΕ

Tην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να δώσει ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ στο μείζον θέμα ιεραρχικής αλλά και ηθικής φύσεως που έχει προκύψει σε βάρος των κρινόμενων κατά το ν.2439/96 Αξιωματικών Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ανώτερης Βαθμίδας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και προς όφελος τόσο των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του ν.δ.445/74 όσο και των μονιμοποιηθεισών Εθελοντριών τουν.705/77 της Μέσης Εκπαίδευσης,

ΤΙΜΩΝΤΑΣ την αρνητική θέση που είχε λάβει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ως αντιπολίτευση κατά την συζήτηση και ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να διαφυλαχτεί η έννοια της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, η αρχή της ισότητας, αναλογικότητας αλλά και η ιεραρχία η οποία είναι θεσμός ιερός για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ψήφιση της εν λόγω διάταξης, αποτέλεσε μέγιστη προσβολή για τους χιλιάδες αποφοίτους ΑΣΣΥ και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ) δεδομένου ότι προκάλεσε πλήρη διασάλευση της αρχαιότητας εις βάρος τους.


Διάφορα Άρθρα