Κατάταξη Πρωτοετών Σπουδαστών & Σπουδαστριών στη ΣΣΑΣ (φωτό)

Το μήνα Σεπτέμβριο ,που είναι  μήνας Κατατάξεως στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμων 2019 πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των πρωτοετών μαθητών της ΣΣΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2019-20.

Συνολικά κατατάχθηκαν εβδομήντα (70) μαθητές, εκ των οποίων τριάντα έξι (36) γυναίκες και τριάντα τέσσερις (34) άντρες.


Διάφορα Άρθρα