Η Κύπρος ετοιμάζεται …Άσκηση Τεθωρακισμένων με πυρά Πυροβολικού της Ε.Φ & ΤΠΖ της ΕΛΔΥΚ (φώτο)

Επίθεση Τεθωρακισμένων με πυρά υποστηρίξεως Πυροβολικού  ema4

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε άσκηση Τακτικού Συγκροτήματος της ΧΧΤΘΤ και Διοίκησης Πυροβολικού, υπό την διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς. (η άσκηση ήταν μέρος της άσκησης της Εθνικής φρουράς )ema0

Η τελική Φάση της άσκησης πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Ασκήσεων Κοτσιάτη και ολοκληρώθηκε την 05 Νοε 2014.ema3

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς  Αντιστράτηγος Μπασιακούλης Γιώργος ελέγχει προσωπικά ο ίδιος το φόρτο ….

Η άσκηση, η οποία εντασσόταν στο πλαίσιο συνήθων δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς, αφορούσε σε ενέργεια Τ/Σ Επιλαρχίας, με υποστήριξη πυρών πυροβολικού.ema2

 Άσκηση Τακτικού Συγκροτήματος Μηχανοκινήτου Τάγματος Πεζικού της ΕΛΔΥΚ.

Με απόλυτη επιτυχία και μυστικότητα ολοκληρώθηκε η άσκηση της ΕΛΔΥΚ

Κατά την διάρκεια της άσκησης, η οποία εντασσόταν στο πλαίσιο συνήθων δραστηριοτήτων της ΕΛΔΥΚ, εξετάστηκαν αντικείμενα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος και τακτικής, καθώς και θέματα διοικητικής μέριμνας (υγειονομικού ρόλου και τεχνικής υποστήριξης).el0 el1 el2

                          Πανταχού παρών ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς !

el3

el4 el5

Η τελική Φάση της άσκησης πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Ασκήσεων στην περιοχή x. Μαλούντας και ολοκληρώθηκε την 06 Νοε 2014.

 Περισσότερα Άρθρα