Κυνηγητό και Εμπλοκές Μιας Ντουζίνας Τουρκικών F-16 στο Αιγαίο…Τρόμαξαν ακόμη και τα UAV

Αποφασισμένος ο Αρχηγός της ΤΑ να μην αφήσει τους Τούρκους να πάρουν ανάσα ,διέταξε την άμεση Απογείωση  Μαχητικών απο τη νήσο Σκύρο και Λήμνο  τα οποία πήραν στο κυνήγι   ενεπλάκησαν με  τα 2  Οπλισμένα F-16   απο τα συνολικά  12   (μια ντουζίνα) που είχαν αποστολή να εισβάλουν στο FIR Αθηνών

Ήταν τέτοια η σφοδρότητα των Ελληνικών Μαχητικών που τρόμαξε ακόμη και ο χειριστής του Τούρκικου UAV που αφού προέβη σε κάποιες παραβιάσεις την έκανε μόλις άρχισαν οι Αερομαχίες στη περιοχή !

Να επισημανθεί οτι τα 12 Τούρκικα μαχητικά προέβησαν μόνο σε Παραβιάσεις που  οι 2 εξελίχθηκαν σε εμπλοκές …Ενώ τα CN-235    δεν απασχόλησαν τα Γεράκια προς το παρόν Τουλάχιστον …

Σε επιφυλακή πάντως είναι τα Ελληνικά Μαχητικά εν όψει και της αυριανής Τελικής  Τουρκικής φάσης  της Ασκήσεως «EFEES 22» με απόβαση στον κόλπο της Σμύρνης Παρουσία του Σουλτάνου και του Βεζύρη

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 5 (4×2 F-16 και 1×4 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 3 (1 UAV, 2 CN-235)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 15

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 8

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 43 (9 από το UAV, 3 από τα μαχητικά, 31 από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

 • Φιλιππος Αναστασιου

  Πρό ολίγου απέστειλα τό κατωτέρω μήνυμά μου στήν Ελληνικήν Γλώσσαν πρός τόν Τούρκον Ηγέτην Ρετζέπ Ταγιίπ Ερντογάν, Πρόεδρον τής Τουρκίας :

  Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε τής Τουρκίας,
  Αξιότιμε Κύριε Ρετζέπ Ταγιίπ Ερντογάν,

  Ασφαλώς θά έπρεπε εσείς πρώτος Κύριε Πρόεδρε, νά γνωρίζετε ότι εμείς οι Έλληνες ΔΈΝ πρόκειται ποτέ νά αποστρατιωτικοποιήσωμε τά Ελληνικά Νησιά μας στό Ανατολικόν Ελληνικόν Αιγαίον Αρχιπέλαγός μας…!!!

  Ό,τι τυχόν απειλείται από τήν Χώρα σας τήν Τουρκιάν, ασφαλώς καί πρέπει, γιά τήν νόμιμην Άμυνάν του, νά θωρακίζεται καί νά στρατιωτικοποιείται Προφανώς ούτε καί ποτέ θά μπορούσε νά αποστρατιωτικοποιείται, όταν μάλιστα εσείς οι Τούρκοι, ανοικτά μάς απειλείτε, καθημερινά μετ’ επιτάσεως, ότι μέ τό ζόρι, μέ Πόλεμον, θά καταλάβετε τά Νησιά μας μέ απόβασιν καί θά μάς αλλάξετε τά σύνορά μας …!!!

  Η Ελλάς νομίμως επικαλείται τό Άρθρο 51 τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τό οποίο
  προβλέπει ότι η Χώρα, η οποία
  αισθάνεται ότι τυχόν απειλείται από ξένην, τρίτην, χώραν, έχει τό απόλυτον καί ΑΝΑΦΑΊΡΕΤΟΝ ΔΙΚΑΊΩΜΑ τής Αμύνης της, δλδ οφείλει νομίμως τού νά ΑΜΎΝΕΤΑΙ, μέ κάθε δυνατόν τρόπον καί να φροντίζει γιά τήν θωράκισίν της από τούς εχθρούς πού τήν απειλούν..!!!

  Όποιος τυχόν λοιπόν πιστεύει ότι εσείς οι Τούρκοι δήθεν θά φοβηθείτε από τίς έντονες διπλωματικές διαμαρτυρίες τής Ελλάδος καί ότι τάχα εσείς θά σταματήσετε έτσι τίς απειλές σας καί τις υπερπτήσεις σας πάνω από τά Ελληνικά
  κατοικημένα εδάφη μας, τότε ασφαλώς σφάλλουν σφάλμα Μέγα.. !!!

  Εσείς λοιπόν οι Τούρκοι, αντιλαμβάνεσθε καί κατανοείτε ΜΌΝΟΝ τήν Ελληνικήν τόλμην καί τήν αγριάδα !!

  Εγώ προσωπικά απορώ πραγμα τικά γιατί άραγε η Πατρίδα μας ΔΈΝ καταρρίπτει μέχρι τώρα τά τουρκικά UCAV, πού ΌΧΙ μόνον παραβιάζουν καθημερινά τόν Ελληνικόν Εναέριον Χώρον μας, αλλά επιπλέον υπερίπτανται πάνω από τά Ελληνικά κατοικη μένα νησιά μας στό Ανατολικόν Αιγαίον Αρχιπέλαγός μας, κατα σκοπεύοντάς τα καί ελέγχον τας καί τόν εξοπλισμόν των καί τήν άμυνάν των.

  Η κατάρριψις τών UCAV προτεί νω νά γίνεται από τό Ελληνικόν έδαφος, μέ τήν χρήσιν απλών αντι-αεροπορικών πυρών. Γιατί άρα γε θά έπρεπε νά χρησιμο ποιηθούν τά πανακριβά ισραη λινά «Aerospike» γιά νά καταρρί πτονται τά τουρκικά UCAV, όταν απλά μπορούν νά χρησιμοποιη θούν τά πολύ φθηνότερα αντι- αεροπορικά πυρά από τό έδα φος..;;;. Ακόμη δέ πολύ καλύτε ρα, θά μπορούν νά χρησιμοποιη θούν καί τά ηλεκτρονικά συστή ματα, τά οποία τυφλώνουν καί τρελαίνουν τό Σύστημα ναυσιπ λοΐας τών UCAV (navigation ) καί έτσι ακριβώς νά τά ρίχνουν τυφλωμένα στήν θάλασσαν τού Αιγαίου, αντί νά τά ρίχνουνε μέσω τών πυρών ..!!!

  Όσο η Ελλάς ΔΈΝ απαντά εμπρά κτως στίς καθημερινές Τουρκι κές προκλήσεις, τόσον εσείς οι θρασύδειλοι Τούρκοι θά γίνεσθε ολοένα καί πιό θρασείς καί ολο ένα καί πιό προκλητικοί..!!!
  καί αυτό διότι τήν ΜΗ απάντη σιν τής Ελλάδος εσείς οι Τούρκοι τήν εκλαμβάνετε, εσφαλμένως προφανώς, ως δήθεν δειλίαν τών Ελλήνων.

  Ε ‘ λοιπόν εάν τυχόν τολμάτε τότε κοπιάστε νά μάς έλθετε ξαφνικά νύκταν,, όπως μάς απειλεί καί ο κ.Ομέρ Τσελίκ, καί τότε θά ζήσετε από κοντά τήν Ελληνικήν απάντησιν, όπως συνέβη μέ τόν Μουσολίνι, κατά τήν Ιταλι κήν εισβολήν μέσω τής Αλβανίας…!!!