Μέρες αναχαιτίσεων και εμπλοκών στο Αιγαίο …14 Μαχητικά σήκωσαν οι Τούρκοι & όχι μόνο!

Μέρες αναχαιτίσεων αλλά και καθημερινών εμπλοκών ζούμε στο Αιγαίο ,αφού οι Τούρκοι σήμερα απογείωσαν 14 Μαχητικά εκ των οποίων τα 4 ήταν Οπλισμένα και ενεπλάκησαν σε 4 αερομαχίες με τα Ελληνικά Μαχητικά που έσπευσαν στην περιοχή της Εισβολής

Επίσης οι Τούρκοι απογείωσαν ένα Τουρκικό UAV που προέβη σε 11 Παραβιάσεις ,ενώ απονείωσαν και 2 Ελικόπτερα που δεν απασχόλησαν ιδιαίτερα !

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 17η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 6 (5×2 F-16 και 1×4 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 3 (2 Ε/Π και 1 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 17

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 9

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 23 (11 από το UAV, 12 από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 4

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.