«Με μια ανάσα» τα Ελληνικά Γεράκια στην «THRACIAN VIPER 2020»

Από την Δευτέρα 14 έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιείται στη Βουλγαρία η Πολυεθνική Αεροπορική Άσκηση «THRACIAN VIPER 2020» με την συμμετοχή προσωπικού και αεροπορικών μέσων της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, του Καναδά και των ΗΠΑ.

Η συμμετοχή των Ελληνικών αεροσκαφών σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και οργανώθηκε και υλοποιείται από το ΑΤΑ. Κατά την διάρκεια της άσκησης δεν θα πραγματοποιηθεί μεταστάθμευση σε αεροδρόμια της Βουλγαρίας η οποία διοργανώνει την όλη δραστηριότητα.

Στην ουσία τα Ελληνικά Γεράκια επιχειρούν στην Άσκηση «THRACIAN VIPER 2020» και εξορμούν απο τα Πολεμικά Αεροδρόμια της Ελλάδος ..Για τα υπάρχει και η σχετική διαθεσιμότητα των Μαχητικών μας

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα εξεταστούν σενάρια εναέριας εμπλοκής και προσβολής επίγειων στόχων με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ γίνεται πολύτιμη ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας.


Διάφορα Άρθρα