Μισή Ντουζίνα Τούρκικα στο Αιγαίο & η ένταση καλά κρατεί

Με μισή ντουζίνα Τούρκικα Μαχητικά σε τρεις (3) σχηματισμούς που εισέβαλαν στο FIR Αθηνών σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, οι Τούρκοι συνεχίζουν να κρατούν αμείωτη την ένταση στον Αέρα !

Αν και τα Τούρκικα  που εισέβαλαν με 6 συνολικά F-16, δεν καταγράφηκαν αν τα Τούρκικα ήταν Οπλισμένα και αυτό είναι το περίεργο ,αφού προέβησαν σε 12 Παραβιάσεις και 4 Παραβάσεις …

Ή δεν τα προλάβαμε και αυτό δεν είναι οτι το καλύτερο …

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30ηΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 3 (3×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : –

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 6

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 12

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.Περισσότερα Άρθρα