Μόλις ένα Τούρκικο CN-235 μας πλάκωσε σε 30 Παραβιάσεις-Παραβάσεις!

Μόλις ένα Τούρκικο Κατασκοπευτικό αεροσκάφος απογείωσαν σήμερα οι Τούρκοι Πασάδες και εμείς μείναμε να μετράμε Παραβιάσεις και Παραβάσεις  30 συνολικά

Τα μαχητικά τι ακριβώς τα θέλουμε για να κάνουν Παρελάσεις και Τούμπες στα αεροδρόμια ;

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 09η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 2

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 28

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Το ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σχόλιο: Πως το αναχαιτίσαμε δηλαδή το αναγκάσαμε να φύγει απο τα Όρια του FIR …Βόλτα μας πήγε το Τούρκικο στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο…

Το πως αναχαιτίζουν τα Εχθρικά Αεροσκάφη που μπορεί να παραβιάσουν το FiR,  όχι να να μάς κάνει και καραμπινάτες παραβιάσεις  είναι γνωστό στην Αεροπορικό  Διεθνές Στερέωμα …