Μονάδες του Βορείου Αιγαίου επιθεώρησε ο ΓΕΠΣ…

Το διήμερο 04 και 05 Ιουλίου 2018, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ) – Υπαρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανούρης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης των:

– 88ης Στρατιωτικής Διοίκησης (88 ΣΔΙ – «ΛΗΜΝΟΣ»).

– Τακτική Διοίκηση 41ου Συντάγματος Πεζικού (ΤΔ/41 ΣΠ – «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»).

Ο Υπαρχηγός του ΓΕΣ , επισκέφθηκε το σύνολο των Μονάδων και Ανεξαρτήτων Υπομονάδων αυτών, καθώς και το Ελληνικό Φυλάκιο (ΕΦ) «ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ»