Νέα Δομή Δυνάμεων ανακοίνωσε ο ΥΦΕΘΑ Στεφανής για το …(2020-2035!!)

Νέα Δομή Δυνάμεων για το 2020 -2035 ανακοίνωσε ο ΥΕΦΑ Στεφανής  που θα χαρακτηρίζεται από «ταχείς διαδικασίες λήψης απόφασης χωρίς να παρεμβάλλονται περιττά ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης» και όποιος κατάλαβε -κατάλαβε!

Αν μάλιστα κρίνουμε από τις αποφάσεις  του να διώξει όλες τις Διευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων απο το Επιτελείο, αλλά επέλεξε να κρατήσει  τις  μεταθέσεις στο ΓΕΣ  ώς αρχηγός του ΓΕΣ  …είναι απολύτως λογικό να είναι περιττά τα ενδιάμεσα επίπεδα Διοίκησης !!!

Προφανώς για τις Επιχειρήσεις στον Έβρο και στα νησιά δεν θα έχουν λόγο οι Διοικητές που εκτελούν τις επιχειρήσεις και έχουν την ευθύνη …αλλά οι αποφάσεις θα τις παίρνουν αποκλειστικά οι Επιτελείς !!

Ο ΥΦΕΘΑ Αλ. Στεφανής δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα ΒΗΜΑ (1-12-2019) ότι εντός του επόμενου έτους θα ολοκληρωθεί η Νέα Δομή Δυνάμεων 2020-2035 που θα χαρακτηρίζεται από «ταχείς διαδικασίες λήψης απόφασης χωρίς να παρεμβάλλονται περιττά ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης».

— ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (@isozygio) 1 Δεκεμβρίου 2019