Νέα εισβολή Τουρκικού οπλισμένου ζεύγος F-16 στο Κεντρικό Αιγαίο

Νέα εισβολή οπλισμένου ζεύγους Τουρκικών μαχητικών  είχαμε και σήμερα στο Κεντρικό Αιγαίο …Ενώ η άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού ήταν σε εξέλιξη .

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 09η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 1 (1×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : –

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 1

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 3

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Κεντρικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.