Νέα μέσα και Οπλισμός στην Επίδειξη της ΔΕΠ /ΓΕΕΘΑ (ORION 21) (φωτό)

H επίδειξη των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της άσκησης ORION 21 αφορούσε σενάριο εκτέλεσης Άμεσης Επιθετικής Ενέργειας για σύλληψη Στόχου Υψηλής Αξίας και περιλάμβανε….

Συνδυασμένη χερσαία (με οχήματα μάχης παντοδαπού εδάφους και μοτοσυκλέτες) και από αέρος επιχείρηση  στο ΚΕΤΘ του Αυλώνα

Επίσης έγινε επίδειξη πλήθος  ατομικού Οπλισμού και μέσων …Αλλά στη «ORION 21″  που είναι η πρώτη εμφάνιση της ΔΕΠ/ΓΕΕΘΑ κινήθηκε  σε Σενάριο Αντιτρομοκρατικής Άσκησης και όχι Ανακατάληψης Εθνικού Εδάφους που κατά την γνώμη μας θα πρέπει να είναι ο  Πρωταρχικός Στόχος !

Ίσως το ΓΕΕΘΑ να προγραμματίσει το επόμενο διάστημα μια νέα Άσκηση σε νησί του Αρχιπελάγους και όχι στα Όριο της Αττικής!! (Ισραηλινός Μαχητής αντίστοιχης Μονάδος …Φέρει ειδικό εξοπλισμό )